Detail:

Zonder titel  Thomas Houseago

  Artist: Thomas Houseago