AkzoNobel Art Foundation: Geschiedenis

De AkzoNobel Art Foundation is opgericht in 1996 op verzoek van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel, de heer Kees J.A. van Lede.

De intenties om op een integere manier met kunst om te willen gaan binnen het bedrijf werden meteen bekrachtigd met de oprichting van de AkzoNobel Art Foundation als een onafhankelijke, non-profit stichting met bestuursleden uit de top van AkzoNobel en invloedrijke representanten uit het culturele veld. De Art Foundation werd belast met het leggen van de fundamenten van de collectie en het formuleren van een kunst- en collectiebeleid.

Hiertoe werd Hester Alberdingk Thijm als directeur aangetrokken. De eerste stap die werd gezet in de richting van professioneel collectiebeleid was een uitgebreid onderzoek, zowel binnen het bedrijf AkzoNobel alsook in het (internationale) culturele veld. Kunst kan een inspirerende en relativerende rol spelen. Zo kan als het ware de wereld van buiten naar binnen gehaald worden. In eerste instantie als een zuiver zintuiglijke en visuele ervaring die zich vervolgens kan ontwikkelen tot een tweede beleving: het verlangen om de aanvankelijke zintuiglijke impressie nader te onderzoeken. Zo bezit kunst het potentieel tot opwekken van nieuwsgierigheid, tot reflectie, tot het veranderen van perspectieven.

Vanuit deze filosofische uitgangspunten begon in de loop der jaren de AkzoNobel kunstcollectie vorm te krijgen. Één van de hoogtepunten was de aankoop van de sculptuur Victoria Regia (First Night Bloom) van Keith Edmier. Maar er werd niet alleen aandacht besteed aan collectioneren. Ook de communicatie, intern en extern, stond vanaf de eerste dag hoog in het vaandel. De publicatie van de catalogus Proof of Principle (2003) was in deze context een gedenkwaardig moment. Ook bijzondere opdrachten aan kunstenaars, het inrichten van tentoonstellingen zowel intern als extern alsook het meewerken aan interessante projecten behoren sinds dag één tot de vaste activiteiten van de AkzoNobel Art Foundation. Een uitgebreider overzicht van onze activiteiten per jaar in woord en beeld kunt u terug vinden op deze website onder ‘Projecten’.