AkzoNobel Art Foundation: Missie

AkzoNobel plaatst duurzaamheid centraal bij alles wat zij onderneemt. Duurzaamheid is een breed begrip dat niet alleen ecologische zaken omvat maar ook de sociale en culturele aspecten in een samenleving waar wij allen deel van uit maken. Met de AkzoNobel kunstcollectie draagt AkzoNobel bij aan het bewaren en bewaken van ons internationaal cultureel erfgoed voor de toekomst.

Met de kunstcollectie wil de AkzoNobel Art Foundation een stimulerende werkomgeving creëren waarbinnen kunst en bedrijf met elkaar in dialoog staan, als communicerende vaten. De collectie dient als bron van innovatie en creatieve reflectie en als expressie van de maatschappelijke, culturele en sociale verantwoordelijkheid van AkzoNobel.