AkzoNobel Art Foundation: Beleid

Kunst stimuleert, innoveert, communiceert en bovenal, inspireert. Dit zijn de kernwaarden waar de AkzoNobel Art Foundation in gelooft. Ze zijn gebaseerd op de autonomie van de kunst en verbonden met het bedrijf AkzoNobel. Ze vormen het fundament van de collectie. Het beleid van de AkzoNobel Art Foundation beslaat drie peilers: collectioneren, conserveren en communiceren.

De AkzoNobel Art Foundation verzamelt thematisch, internationale, hedendaagse kunst van jong talent alsook van gevestigde kunstenaars, reflecterend op de wereldwijde activiteiten van AkzoNobel. Belangrijkste criteria voor het collectioneren van een kunstwerk zijn de intrinsieke kwaliteiten van het werk. Daarnaast speelt het vermogen van het werk om te communiceren een belangrijke rol; communicatie tussen de kunst en het bedrijf, tussen kunst en de samenleving en tussen de collectie en de internationale kunstwereld.

Ieder kunstwerk is op zichzelf uniek en autonoom en kan op vele manieren gelezen en geïnterpreteerd worden. Om de collectie toegankelijker te maken en ordenen werkt de AkzoNobel Art Foundation met thema’s. Deze thema’s zijn niet een vaststaand gegeven. Ook de indeling van de kunst per thema is niet rigide. De thema’s zijn onderling verbonden via subthema’s en overlappen elkaar. Kunstwerken kunnen bij verschillende thema’s en subthema’s tegelijk worden ondergebracht. Belangrijkste thema’s in de collectie zijn ‘Kleur en Onderzoek’, ‘Individu en Maatschappij’ en ‘Ruimte’. Zo staan de kunstwerken met elkaar en hun omgeving in verbinding, resulterend in een collectie die meer is dan de som der delen.