Voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

AkzoNobel Art Foundation besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. AkzoNobel Art Foundation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt AkzoNobel Art Foundation geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de inhoud van deze website, of websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van AkzoNobel Art Foundation slecht verdraagt met de naam en reputatie van AkzoNobel, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

AkzoNobel Art Foundation wil graag de rechten van de kunstenaars van de op deze website getoonde werken zoveel mogelijk waarborgen. Van werken van kunstenaars, aangesloten bij collectieve beheersorganisaties, is het auteursrecht geregeld met die organisaties. Bij een aantal werken kan echter de identiteit of contactgegevens van rechthebbenden in redelijkheid niet worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op het afbeelden van een of meerdere werken op deze website, verzoeken wij deze (rechts)persoon vriendelijk contact op te nemen met AkzoNobel Art Foundation via artfoundation@akzonobel.com.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AkzoNobel Art Foundation, haar licentiegevers en, voor zover van toepassing, van de respectievelijke kunstenaars.