Veel gestelde vragen

Vraag: is het mogelijk de AkzoNobel kunstcollectie te bezichtigen?

Antwoord: de AkzoNobel Essential Art Space in het AkzoNobel Center in Amsterdam is vrij toegankelijk op werkdagen van 10.00-17.00 uur. De AkzoNobel Art Foundation geeft op dinsdag en donderdag rondleidingen door de Art Space. Indien u wilt deelnemen aan een rondleiding, kunt u hiervoor een verzoek indienen via artfoundation@akzonobel.com
Daarnaast geeft de AkzoNobel Art Foundation op verzoek Art Tours in het AkzoNobel Shared Service Center te Arnhem. Voor een rondleiding door de AkzoNobel Essential Art Space of het AkzoNobel Shared Service Center in Arnhem kunt zich wenden tot artfoundation@akzonobel.com.

Vraag: sponsort de AkzoNobel Art Foundation ook culturele evenementen, kunstenaars of tentoonstellingen?

Antwoord: de AkzoNobel Art Foundation beschikt niet over speciale budgetten voor sponsoring. Voor vragen met betrekking tot sponsoring verwijzen wij u graag naar de sponsorafdeling van AkzoNobel: sponsorship@akzonobel.com

Vraag: honoreert de AkzoNobel Art Foundation ook externe bruiklenen?

Antwoord: de AkzoNobel Art Foundation werkt op regelmatige wijze mee aan bruiklenen voor (inter)nationale musea, tentoonstellingen en culturele manifestaties. Voor het aanvragen van een bruikleen kunt u contact opnemen via artfoundation@akzonobel.com.